Async-3d
Nov 1, 2022

Бъдещето на 3D принтирането

3D принтирането е сред технологиите, от които се да променят радикално света такъв, какъвто го познаваме в най-различни индустрии

Бъдещето на 3D принтирането

3D принтирането е сред технологиите, от които се да променят радикално света такъв, какъвто го познаваме в най-различни индустрии – от сфери, като космическата индустрия, фармацевтичното производство до производството на персонализирани потребителски продукти. Развитието на тази технология ще доведе до истинска революция в бъдеще. В настоящата статия ще разгледаме нейния потенциал както в икономически, така и в производствен аспект. 

Икономически потенциал

За да бъде привлекателен даден пазар, той трябва да има икономически потенциал, който да оправдае вложените средства на инвеститорите и усилията на компаниите, които навлизат в тази индустрия. Към момента размерът на пазара на 3D принтирането е около $15 млрд/годишно и се очаква до 2030 той да нарасне до над $50 млрд на година, с което напълно. От тях, най-голям дял се очаква да има изработката на 3D принтирани материали за крайни потребители, които ще стигнат до $19 млрд/годишно от около само $2.2 млрд към момента. Тези прогнози дават изключително позитивна картина за бъдещето на 3D принтирането, което ще насърчи инвестицията в тази технология и ще ускори напредъка в индустрията.

Производствен потенциал

До момента най-честата функция на 3D принтирането е била изграждането на прототипи поради сравнително високата цена на производство и бавния процес. С намаляване на тази цена и ускорението на процеса, производството на инструменти и продукти за масова употреба ще става все по-достъпно. Очакванията за следващите години са 3D принтирането да стане “скучен инструмент”, а не чак толкова специализиран такъв и така всички компании да могат да го използват за своите нужди. Това ще позволи изработката на по-големи обеми от дадени продукти и дори персонализирани продукти според нуждите на всеки клиент в различните индустрии (като например медицината). Също така все повече материали могат да бъдат използвани за 3D принтиране, а в бъдеще се предвижда тези материали дори да могат да се комбинират, позволявайки много повече възможности.

Async:3D и бъдещето на 3D принтирането

Ние от Async:3D имаме удоволствието да допринасяме в развитието на тази перспективна индустрия. Ние използваме тази развиваща се технология, за да дадем нов тласък на творчеството и на изпълнението на идеите, които съзнанието ни може да произведе. За нас бъдещето е такова, в което творчеството се случва спонтанно и без подредба. Затова бъдещето на 3D принтирането за нас е и бъдещето на творчеството.

Related Posts

We haven't published any posts